?>

Đăng ký tư vấn
& Nhận báo giá

Không

Một sào, mẫu, 1ha bằng bao nhiêu mét vuông

Các đơn vị đo diện tích đất được sử dụng nhiều nhất hiện nay là gì? Bạn có biết 1 sào bằng bao nhiêu mét vuông hay 1 ha bằng bao nhiêu m2.

Trong đo đạc địa chính có khá nhiều đơn vị đo kích thước, đo diện tích như mét, m2, ha, sao hay mẫu … vậy bạn có biết một sao bằng bao nhiêu mét vuông hay quy đổi các đơn vị đo diện tích đất bằng cách nào.

1sao-bang-bao-nhieu-met-vuong

Các đơn vị đo diện tích đất

  • M2 (mét vuông)
  • Ha (héc ta)
  • Sào
  • Mẫu
  • Thước

Trong đó m2 là đơn vị được sử dụng nhiều nhất hiện nay vì sự phổ biết và chuẩn quốc tế của đơn vị này, trong đo đạc điện tích nhà ở, mặt sàn, ô đất, đồ dùng xung quanh.

Một sào bằng bao nhiêu mét vuông

Có lẽ đơn vị đo diện tích này hiện nay ít được biết đến hơn, chỉ còn một số người sử dụng đơn vị này và thường ở khu vực nông thông, sào được dùng để đo diện tích của các thửa đất nông nghiệp (trồng lúa, trồng cây), các cơ quan địa chính sử dụng đơn vị sào để quy hoạch và phân chia đất nông nghiệp.

Một sào bằng bao nhiêu mét vuông là câu hỏi được khá nhiều người đặt ra, cùng tham khảo công thức quy đổi dưới đây:

1 sào Bắc Bộ =360m2

1 sào Nam Bộ = 1000m2

1 Sào Trung Bộ = 500m2

Trong đó đơn vị sào Bắc bộ được sử dụng nhiều hơn cả, ngoài sào thì người ta còn sử dụng đơn vị “mẫu” để đo những thửa đất có diện tích lớn hơn và sử dụng trong phạm vi nông nghiệp.

1 mẫu Bắc Bộ = 10 sào

1 mẫu Nam Bộ = 10 công

Một mẫu bằng bao nhiêu mét vuông

Cách tính diện tích theo mẫu hay sào hoặc công khá tùy tiện và có sự khác biệt giữa các vùng miền, ví dụ như một mẫu Bắc Bộ là 10 sào (3600m2) thì một mẫu Nam Bộ là 10 công (10000m2).

1 mẫu Bắc Bộ = 10 sào = 3600m2

1 mẫu Nam  Bộ = 10 sào Nam Bộ = 10000m2

Một sào bằng bao nhiêu thước

Ngoài đơn vị sào được sử dụng phổ thông trong đo diện tích nông nghiệp, thì còn đơn vị thấp hơn cũng được sử dụng đó là “thước”, cũng như sào thì thước được sử dụng tại các vùng miền và có sự khá nhau giữa các con số.

1 thước Bắc Bộ = 24m2, 1 sào = 15 thước = 360m2

1 thước Trung Bộ = 33,33m2, 1 sào trung bộ = 15 thước = ~500m2

Một ha bằng bao nhiêu mét vuông

Hecta(ha) là đơn vị đo diện tích theo chuẩn quốc tế nên cùng với m2 được sử dụng nhiều trong đo đạc diện tích đất, đặc biệt khi các dự án đô thị, công nghệp ngày càng mọc lên nhiều thì đơn vị này càng được sử dụng phổ biến hơn.

1 ha = 10.000m2

Ví dụ một quy hoạch dân cư đô thị có tổng diện tích 15.200ha thì quy đổi ra mét vuông ta được.

15,2ha = 15.200 m2

Quy đổi ha sang mẫu, sào

1 ha = 2.778 mẫu Bắc Bộ = 27.28 sào Bắc Bộ

1 ha = 1 mẫu Nam Bộ = 10 sào Nam Bộ

1ha = 2 mẫu Trung Bộ = 20 sào Trung Bộ

Trên đây là các đơn vị đo diện tích đất phổ biến nhất hiện nay còn được sử dụng, ngoài ra là các công thức quy đổi giúp bạn biết được 1 sào bằng bao nhiêu mét vuông, một ha bằng bao nhiêu mét vuông (m2).

Trả lời

LIÊN HỆ ĐẶT MUA

Đăng ký tư vấn
& Nhận báo giá

Không