?>

Đăng ký tư vấn
& Nhận báo giá

Không

Nội dung nghị quyết 18-NQ/TW về sử dụng đất đai

Nghị quyết số 18-NQ/TW vừa được Ban Chấp Hành Trung ương ban hành trong hội nghị lần thứ 5 khóa XIII ngày 16/6/2022 với nội dung chính “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Nghị quyết được người dân quan tâm và đón nhận với nhiều kỳ vọng, được gọi nhanh với tên nghị quyết 18. Nghị quyết được xây dựng dựa trên cơ sở của tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 19.

Nghị quyết 18 được ban hành đặt ra nhiều vấn đề mới trong quản lý, sẽ chặt chẽ và quyết liệt hơn, bám sát vào thực tế để định hướng phát triển, tránh lãng phí, lạm phát cũng như đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân.

Mục tiêu của nghị quyết thể hiện hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời đảm bảo thích ứng khí hậu, trong đó có tầm nhìn, chiến lược rõ ràng 2025 và tới 2030.

Một số nội dung chính của nghị quyết 18

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân

Nghị quyết khẳng định, đất đai thuộc quyền sở hữu và sử dụng của toàn dân do nhà nước quản lý và đại diện chủ sở hữu.

Nhà nước có quyền quyết định quy hoạch, sử dụng đất, có thể thu hồi, giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, quyết định giá đất …đây thể hiện quyền của chủ sở hữu đất đai của nhà nước.

Đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sỡ hữu

Người được trao quyền sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ sử dụng dất theo quy định của pháp luật. Đất đai phải được thống kế, điều tra, đánh giá, kiểm kê, hoạch toán đầy đủ, được quy hoạch sử dụng phù hợp với tầm nhìn lâu dài, hài hòa lợi ích của nhiều thế hệ.

Người có nhiều bất động sản sẽ bị đánh thuế cao

Nghị quyết quy định người có nhiều bất động sản sẽ được đánh thuế cao, hạn chế tình trạng bỏ hoang, chậm sử dụng đất hay đầu cơ đất đai.

Trên đây là tóm tắt nội dung nghị quyết 18 về quản lý và sử dụng đất đai, liên hệ Bất Động Sản Hùng Cường để nhận tư vấn về bất động sản tại Uông Bí, mua bán, ký gửi nhà đất uy tín, hiệu quả.

Trả lời

LIÊN HỆ ĐẶT MUA

Đăng ký tư vấn
& Nhận báo giá

Không